General

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ กระทรวงการคลัง

Posted

 

 

 

จะเป็นสินเชื่อที่มีใบอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพียงแค่นั้น วงเงินรวมทุกๆข้อตกลงจะอยู่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย อัตราค่าดอกเบี้ยรวมค่าเสียหาย ค่าสำหรับบริการรวมทั้งค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 36%ต่อปี

หลักประกันมี ( ใช้คนค้ำ, จำท่วมที่ดิน, อสังหาริมทรัพย์ ) วางเป็นประกัน ( สมุดทะเบียนรถยนต์/ รถจักรยานยนต์ หรือ ไม่มีก็ได้ สุดแท้แต่ผู้กู้ระบุเอง สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ เป็นสินเชื่อสำหรับบุคคลปกติสถานที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่แล้วก็ มีรกรากอยู่ด้านในจังหวัดรวมทั้งมีความรู้และความเข้าใจสำหรับในการจ่ายและชำระหนี้

 

 

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เป็นสินเชื่อเอนกประสงค์ พ่อค้า แม่ค้า สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ เงินกู้ยืมในระบบ ดอกถูกรวมทั้งเป็นกลาง เพื่อรายย่อยๆในทุกๆเขตแดน ลู่ทางใหม่ที่แทนการยืมนอกระบบ

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ปลดปล่อยเงินกู้ยืมถูกกฏหมาย เว้นเสียแต่ลูกค้าจะเป็นคนภายในพื้นที่แล้วซึ่งไม่ยุ่งยากต่อการบริหารธุรกิจ

ยิ่งวงเงินสูงก็ทั้งยังต้นแล้วก็ดอกก็จะน้อยลงเรื่อยกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจดียิ่งขึ้น

 

การยืมเพื่ออุปโภค บริโภค (ค่าครองชีพที่จำเป็นจะต้อง )รายจ่ายเร่งด่วนอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลพยายาบาลต่างๆ ค่าเทอม ค่าผ่อนส่งรถยนต์ สศค. ธนาคารออมสิน แบงค์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( แบงค์เพื่อการกสิกรรมแล้วก็สหกรณ์ ) ลักษณะที่คล้ายกดกับระบบการคลังแบงค์ เป็นธุรกิจที่จะต้องขอ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมทั้งจำเป็นต้องทำงานตามข้อตกลงดังที่กระทรวงการคลัง (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)ในฐานะผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจระบุ วงเงินรวมทุกๆข้อตกลงจะอยู่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย อัตราค่าดอกเบี้ยรวมค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการรวมทั้งค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 36%ต่อปี ซึ่งแน่ๆว่า เป็นสินเชื่อที่เหมาะกับบุคคลปกติสถานที่สำหรับทำงานอยู่ภายในเขตพื้นที่รวมทั้ง มีถิ่นฐานอยู่ด้านในจังหวัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *